TV der bevæger dig

Det klinger i kassen hos mange landmænd

Efter sorte år går det rigtigt godt økonomisk for mange landmænd. Men mælkeproducenterne har det svært.

Især svinebønderne kan se frem til lysere tider. (Arkivfoto).

Foråret er på vej på mere end en måde for mange danske landmænd efter en række år med store underskud.

Mange svineproducenter tjente sidste år en million kroner mere end året før, og for mange planteavlere var stigningen på et enkelt år en halv million mere i indtjening.

Det viser de første landsdækkende beregninger, som Videncentret for Landbrug har foretaget på baggrund af 770 regnskaber for 2012.

Landmændenes driftsresultater er for langt de fleste i kraftig bedring og steg med 370.000 kroner i snit fra 2011 til 2012.

Til gengæld er der meget stor spredning i indtægterne afhængig af, hvad landmanden producerer. Svin, planter og pelsdyr går kraftigt frem, mens mælkeproducenterne oplever tilbagegang.

- De foreløbige resultater er historien om et voldsomt differentieret erhverv. De fleste landmænd er begyndt at tjene gode penge igen.

- Derimod forværres mælkeproducenternes driftsresultat, og der er mange mælkeproducenter med meget dårlig økonomi, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Videncentret.

Det forbedrede resultater for svin, planter og mink skyldes først og fremmest højere priser. Men samtidig er produktionen steget, renten er lav, og landmændene har nu betydelig færre tab på finansielle kontrakter.

- Fremgangen skal ses i lyset af en række år med store underskud i landbruget, som var med til at øge erhvervets gældsætning, siger Klaus Kaiser.

- Mange landmænd får nu en tiltrængt mulighed for at konsolidere sig, hvilket vil være positivt for både den enkelte landmand og for hele landbruget.

De foreløbige regnskaber peger i retning af, at den gennemsnitlige heltidsbedrift i 2012 kommer ud med et plus i driftsregnskabet på mellem 600.000 og 700.000 kroner.

Driftsresultatet er opgjort, før ejeren har fået løn for sit arbejde, og før egenkapitalen er blevet forrentet.