TV der bevæger dig

Det må du (ikke) med mobilen, når du kører

Kører du med mobilen i hånden, risikerer du nu at få et klip i kørekortet. Men hvad siger reglerne egentlig? Find ud af hvad du må og ikke må her.

Ifølge reglerne må du ikke røre ved din telefon, mens du kører, medmindre telefonen sidder i en holder. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tirsdag var første dag, hvor politiet kunne hive saksen frem, hvis de så en mobil i hånden på trafikanterne.

Et politisk flertal har vedtaget at skærpe straffen, så det udover en bøde også koster et klip i kørekortet, hvis man bruger mobilen ulovligt i trafikken.

Men er al brug af mobil forbudt, mens man kører? Må man så heller ikke bruge GPSen? Hvad hvis man bruger headset?

Sådan lyder reglerne:

Vi har gransket reglerne, og her er, hvad du skal være opmærksom på.

Læs også Så kom saksen på arbejde: De første klip for håndholdt telefon er uddelt

På nogle måder kan du lovligt bruge din telefon, GPS og tablet, mens du kører. Som udgangspunkt er der kun to regler, du skal huske.

Regel nummer 1: Du må ikke fysisk røre ved dit håndholdte udstyr under din køretur.

Det gælder både det at holde dit device, eksempelvis en telefon, samt betjening af dit udstyr ved tryk på knapper eller display. Reglerne gælder faktisk også, selvom udstyret er slukket. Du må dog gerne bruge dit håndholdte apparat på en måde, hvor du ikke rør det. Det kunne eksempelvis være ved stemmestyring, eller hvis du betjener dit apparat via headset.

Dog findes der én undtagelse fra den første regel. Det er her, vi kommer ind på regel nummer to.

Regel nummer 2: Du må gerne betjene dit apparat, hvis det sidder fast i en holder i din bil.

Har du anskaffet dig en holder til din mobiltelefon, må du gerne både røre ved og se den, så længe du selvfølgelig er opmærksom på trafikken på samme tid.

Det siger loven:

Færdselslovens § 55a siger, at: Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater.

Det er faktisk stadig ulovligt at holde om håndholdte apparater, selvom de er slukket.

Det siger sig selv, at selvom man bruger mobilen håndfrit, så skal man altid vise hensyn og være opmærksom på trafikken.

 

Færdselslovens § 3 stk. 1 siger, at: Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Så selvom man følger reglerne for håndholdte apparater, så skal man stadig gøre det på en måde, hvor man er opmærksom på trafikken.

Se mere

Hvilke apparater hører inde under reglerne?

Forbuddet gælder håndholdt brug af mobiltelefoner, tablet, GPS’er, computere, smartwatches, walkie-talkier mv. Der er altså tale om alle former for elektronisk udstyr, som sender eller modtager radiobølger til kommunikation. Herunder gælder også devices, der kan gå på nettet. Reglerne gælder også, selvom udstyret er slukket.

Hvad er straffen, hvis man bruger håndholdt udstyr ulovligt?

Bliver man taget med mobilen i hånden, mens man kører i bil, lastbil, bus, stor knallert eller motorcykel, får man som udgangspunkt et klip i kørekortet og en bøde på 1500 kroner. Kører man på en lille knallert, cykel eller el-løbehjul eller andre små motoriserede køretøjer, slipper man for klippet, men dog ikke for en bøde.

Må jeg slet ikke røre ved mit udstyr?

Hvis ikke dit udstyr er fastspændt i en holder i bilen, må du under ingen omstændigheder røre ved det, mens du kører. Det gælder også, selvom udstyret er slukket, eller hvis du holder stille ved en lysregulering eller i en kø. Vil du bruge dit udstyr håndholdt, så må du holde ind til siden og slukke bilen.

Du må dog gerne kigge på dit udstyr eller betjene det på en måde, hvor du ikke rør ved det. Eksempelvis ved stemmestyring eller ved betjening via headset.

Mest sete på tvsyd.dk