TV der bevæger dig

Drenge skal lære at tage sig sammen i skolen

Drenge er tabere i folkeskolen, mens pigerne bliver stadig klogere. Den skæve udvikling er ikke en nyhed, men nu vil Region Syddanmark forsøge at få drengene til at komme efter det.

01:11

Et foto fra Syddansk Universitet. Mændene er i mindretal.

1 af 2

Regionen vil sætte en række forsøg i gang med nye undervisningsmetoder i skolerne. De er blandt andet inspireret af undervisningsprogrammer i politiet og forsvaret.

Målet er, at 95 procent af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse, og halvdelen af drengene skal have en videregående uddannelse.

Regionen har netop lavet en ny undersøgelse, der viser pigerne stormen frem i uddannelses-systemet, mens drengene bliver sat uden for døren.

Uligheden begynder tidligt i folkeskolen, hvor pigerne hurtig får tag på at læse og regne.

15 procent af de 18-19-årige drenge i Syddanmark har ikke tilstrækkelige formelle færdigheder i læsning og matematik til at bestå folkeskolens afgangsprøver. Det gælder "kun" for ti procent af pigerne.

Uligheden forøges

På de videregående uddannelser bliver forskellen endnu større.

42 procent af de syddanske kvinder mellem 25 og 34 år har en videregående uddannelse, mens det samme kun gør sig gældende for 28 procent af mændene i samme aldersgruppe.

- Det er overraskende læsning for mig, at drengene klarer sig dårligere på stort set alle de parametre, vi har målt på. På den måde giver analysen en meget klar anvisning af, hvor vi skal sætte ind de kommende år. Der skal eksempelvis større fokus på praksisorienteret undervisning, som i højere grad appellerer til drengene, siger formanden for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling, Lasse Krull (K), til regionens pressetjeneste.

Det er anden gang, Region Syddanmark udgiver en effektmodel på uddannelsesområdet.

Modellen måler på ti konkrete parametre, som vurderes at have særlig stor betydning for at gennemføre en uddannelse, herunder de unges forudsætninger fra grundskolen, transporttid til og fra skole samt antallet af praktikpladser.

Region Syddanmark fortæller på en særlig hjemmeside om bestræbelserne for at hæve uddannelses- niveauet.

Mere kultur