Du kan godt nå at anlægge en bålplads inden Skt. Hans

Godt Sankt Hans-råd: Hav en spand vand stående ved siden af bålet.

Ifølge Haveselskabet kan du snildt nå at lave en bålplads i haven inden Sankt Hans.

Her er Haveselskabets opskrift:

1.Anlæg bålpladsen i en cirkel med en diameter på ca. 1 meter. Hvis der er græsplæne på stedet, skal græstørvene fjernes, da de kan brænde.

2.Læg en kant af store sten langs kanten af bålpladsen. Stenene giver en god afskærmning, så gnister ikke kan springe ud i græsset. Brug ikke flintesten - de kan sprænge pga. varmen.

3.Læg et lag sand eller grus ud i hullet, der hvor græstørvene er fjernet. Laget skal være mindst fem centimeter tykt.

4.Husk også siddepladser omkring bålet. Det kan f.eks. være træstubbe, som er savet ud til skamler. Store sten og hele træstammer kan også bruges.

5.I mindre haver kan et transportabelt bålfad være en fleksibel løsning, men husk at bålfadet skal stå på et fast underlag, som ikke kan brænde.

6.Hav en stor spand vand stående ved siden af bålet. Og sørg altid for, at bålet er helt slukket, før du forlader det.

Reglerne  for bål i haver er følgende:

Afbrænding af bål skal altid foregå sådan, at risikoen bliver mindst mulig. Røgen må ikke genere for omgivelserne, og du må ikke
tænde bål i stærk blæst.

Der kan gælde særlige regler for bål i haver i dit område, så tjek altid med din kommune, før du tænder bål.