Efter pant: 66 mio. tyske dåser bliver ikke genanvendt

Når der bliver indført pant på tyske dåseøl- og sodavand, bliver 66 millioner dåser ikke genanvendt. Det oplyser Miljøstyrelsen i et svar til TV SYD.

Miljøminister Eva Kjer Hansen sendte i juni pantaftalen til service-eftersyn. Bl.a. efter et interview i TV SYD, hvor de tal, der lå til grund for pantaftalen, blev anfægtet.

Det viste sig, at Miljøstyrelsen regnede med seks år gamle tal. De sagde bl.a. at 30 millioner dåser havner i husholdningsaffaldet og aldrig bliver genanvendt.

Miljøstyrelsen havde ikke tal for, hvor mange dåser der rent faktisk bliver indsamlet på de kommunale genbrugspladser. I 2011 var det f.eks. 11 millioner dåser fra alene Sønderborg Kommune.

Eva Kjer Hansen har bedt Miljøstyrelsen om mere sikre tal.

I et foreløbigt svar skriver fuldmægtig Thomas Friedrichsen til TV SYD:

- Hvis de dåser, der sælges til danskere i grænsehandelsbutikkerne, i fremtiden omfattes af det danske retursystem, forventes genanvendelsesprocenten for dåserne købt i Tyskland at matche de nuværende genanvendelsesprocenter for danske engangsemballager.

Tal fra Dansk Retursystem viser, at danske engangs-emballager blev genanvendt i 89 procent af tilfældene.

Det vil sige, at 11 pct. ikke bliver genanvendt.

Skatteministeriet har tidligere skønnet, at der sælges 600 mio. dåser syd for grænsen.

Det betyder altså, at 66 mio. af de tyske dåser ikke bliver smeltet om og genanvendt.

Fuldmægtigen i Miljøstyrelsen noterer:

- Aftalen er indgået ud fra den miljømæssige interesse i at skabe øget incitament til genanvendelse, samt ønsket om at mindske det svineri det er, når tomme emballager smides i vejkanten eller i den fri natur.

Eva Kjer Hansen har bedt Miljøministeriet gennemgå pant-aftalen med Slesvig-Holsten meget grunding. Når det service-eftersyn er færdigt, vil hun tage stilling til, hvad der skal ske med aftalen.

Pant-aftalen ventes først at kunne træde i kraft i 2017.