EU giver omstridt ukrudtsdræber Roundup fem år mere

Et kvalificeret flertal i EU-landene har stemt for EU-Kommissionens forslag om at forny glyfosat-tilladelse. Glyfosat er det aktive stof i Roundup

EU's medlemslande har mandag stemt for en fornyelse af tilladelsen til at bruge glyfosat i fem år, som EU-Kommissionen har foreslået. 

Det oplyser kommissionen efter et møde i Bruxelles.

Glyfosat er aktivstoffet i den topsælgende ukrudtsdræber Roundoup, der bliver fremstillet af det amerikanske firma Monsanto.

Beslutningen om glyfosats skæbne i EU er udskudt flere gange. Den nuværende tilladelse udløber 15. december. 

Men den kan nu blive fornyet, efter at 18 medlemslande stemte for forslaget og ni stemte imod. Et land afstod fra at stemme.

Danmark stemte for at forny tilladelsen til at bruge glyfosat.

Kommissionen har tidligere forsøgt at skaffe et kvalificeret flertal til at forlænge tilladelsen i 10 år. Det glippede. 

Tidligere på måneden stemte landene om kompromisforslaget på en femårig forlængelse. 

Det blev taget op i EU's stående komité for Planter, Dyr, Fødevare og Foderstoffer, hvor der sidder en repræsentant fra Miljøstyrelsen. 

Her var det hverken muligt at samle et flertal for eller mod forslaget. 

Derfor blev det overdraget til EU's appeludvalg, hvor et flertal stemte for. Her sidder folk fra medlemslandenes EU-repræsentationer om bordet.

Stoffet har længe været brugt og godkendt i EU. Men i de seneste år, er det kommet i modvind. 

I 2015 erklærede FN's verdenssundhedsorganisation, WHO, i en rapport, at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende.

Siden har EU's kemikalieagentur, Echa, og fødevareagentur Efsa, dog frikendt stoffet på det punkt. 

Men blandt EU-institutionerne er der delte meninger. 

EU-Parlamentet stemte i oktober for en opfordring til at udfase brug af stoffet inden 2022.

Parlamentarikerne betvivler troværdigheden af oplysninger, der er brugt i EU's vurdering af stoffet.

I Danmark har Miljøstyrelsen godkendt stoffet og vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark i forhold til mennesker og miljø. 

Glyfosat har stor betydning for danske landmænd, vurderer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Danmark gik oprindeligt efter en fornyelse på 10 år, men vi har hele tiden været klar til at indgå et kompromis for at sikre forudsigelighed for landbrugssektoren, siger han i en skriftlig kommentar. 

Ifølge Landbrug & Fødevares videnscenter ville et forbud koste op mod en milliard kroner for landbruget. 

- Der er god grund til at ånde lettet op, siger Esben Lunde Larsen.