EU kan stoppe døde dyr i diesel

Der er døde grise og køer i tanken, hvis du fylder diesel på din bil. Det er en god forretning for landmændene og Daka, men det kan nye EU-regler lave om på.

Nye EU-regler er en alvorlig trussel for Daka i Løsning, som hvert år producerer 55 millioner liter biodiesel. Det laver fabrikken af fedt fra døde dyr fra landbrug og slagterier. Men i værste fald er det slut om et par år. 

EU-kommissionen vil nemlig halvere mængden af biologisk materiale i diesel. Dermed får Daka meget sværere ved at afsætte biodiesel af døde dyr.

- Så vil det være mindre rentabelt for os, og i værste fald må vi lukke fabrikken", siger Erik Mansig, som er fabrikschef på Daka Biodiesel.

Glemt i EU

Nu skal oliebrancen bruge mindst syv procent organisk materiale i diesel. Det er typisk raps og dyrefedt, som hældes i dieselolien. 

Men EU-kommissionen ønsker i et lovforslag, at andelen skal falde til blot 1,5 procent fra år 2020, hvorefter det så gradvist skal stige igen.  Samtidig vil kommissionen fremme brugen af såkaldte "avancerede biobrændstoffer", blandt andet strå, halm og biomassen fra industriaffald. 

- Vi ville meget gerne have stået på listen over de biobrændstoffer, der skal bruges mere af. Men EU vil gerne fremme nogle nye metoder, og man glemmer, at vi står med et meget bæredygtigt produkt. Så vi håber, politikerne vil genoverveje det her, siger Erik Mansig. 

Rammer landmændene

Tidligere brugte man kød- og benmel fra landbrugsdyr til foder. Men det blev forbudt i 2001 efter udbrud af kogalskab i England. Man mente nemlig, at foderet var skyld i sygdommen. 

Derfor fandt Daka på at bruge dyrefedt til diesel.

- Hvis reglerne bliver lavet om, kan vi blive nødt til at brænde dyrene af i stedet. Så bliver det dyrere for landmændene at få hentet de døde dyr. Og mange af dem er jo i forvejen presset økonomisk, siger Erik Mansig.