EU-støtte hjalp

Område omkring Dybbøl er blevet et mekka for sjældne frøer.

Takket være penge fra EU er der blevet anlagt et stort antal små vandhuller ud mod Flensborg Fjord.

Det er blevet en gevaldig succes blandt sjældne frøer.

Vandhullerne er etableret fra Sydals og Kegnæs til Nybøl Nor og Broagerland.

Der findes mindst fem slags frøer i området.
- Når frøer og andre smådyr skal indvandre til nye levesteder, tager det tid. Først skal der indfinde sig noget vegetation, så de nye vandhuller ikke er helt nøgne, og så skal dyr fra nærliggende områder finde frem til dem. Frøer og tudser er først kønsmodne i to- til fire-års alderen, så det tager nogle år, inden nye bestande opformeres. Men det er imponerende, hvordan f.eks. den kun fire cm lange løvfrø kan vandre op til to-tre km ud i landskabet. På den måde indtager løvfrøen nye landskaber med egnede levesteder stykke for stykke, siger naturvejleder Jesper Tofft, Bovrup.

Netop løvfrøen og den lige så sjældne strandtudse er de arter, som først har taget imod de nye vandhuller.

Begge arter sjældne og er beskyttet af EU-regler.