TV der bevæger dig

Få din luftpistol registreret

Om en uge risikerer en række danske at gøre sig skyldige i ulovlig våbenbesiddelse. Politiet gør opmærksom på, at en række våben skal registreres inden 1. juni.

Inden næste lørdag skal luft- og fjedervåben med en vis kaliber registreres hos politiet. (Colourbox)

Det drejer sig om borgere, som ejer luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm. Og politiet har en fornemmelse af, at rigtigt mange ikke er klar over, at reglerne er lavet om.

Et års frist

Den skærpede våbenlov indeholder en bekendtgørelse, som trådte i kraft for et år siden. Den giver ejere af luft- og fjedervåben en frist til næste lørdag til at få registreret deres våben.

- Hvis man har erhvervet sig et luftvåben med en kaliber over 4,5 mm før den 1. juni 2012, skal man inden den 1. juni i år registrere det ved at indsende en særlig blanket til politiet. Blanketten finder du på www.politi.dk, oplyser vicepolitikommissær Bjarne Davidsen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Jagttegn

- Hvis man har jagttegn, vil man kunne få sit våben registreret og dermed kunne eje, bære og anvende det til jagt eller regulering. Hvis man ikke har jagttegn, men brug for våbnet til for eksempel erhvervsmæssig bekæmpelse af skadedyr, skal politiet give en særlig tilladelse. Men begge dele forudsætter altså, at man får våbenet registreret.

Hvis man ikke har tænkt sig at gå med sit våben - eller bruge - kan man godt få lov til det. Men så skal det stadigvæk registreres.

Våbenskab

Bjarne Davidsen gør opmærksom på, at luft og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal opbevares i godkendt våbenskab.

- Ulovlig våbenbesiddelse er en alvorlig sag ? både når det gælder straframmen, og når det gælder den enkeltes mulighed for at kunne fremvise en ren straffeattest. Det er derfor vigtigt, at det ikke bliver forglemmelse eller sjusk der afgør, om man har sørget for at få sit våben lovliggjort inden 1. juni.