TV der bevæger dig

Fælles glæde over støtte til nye svinestalde

Regeringen har afsat 150 mllioner kroner til at vende udviklingen i den danske slagtesvine-produktion. Det giver håb om flere danske slagtninger og kan sikre op til 2.000 danske arbejdspladser.

04:19

1 af 2

Det mener både Landbrug & Fødevarer og NNF, der i den seneste tid på TV SYD har fremført en fælles opfordring til at stoppe eksporten af smågrise til især Tyskland.

Da de danske svineproducenter ved efterårets svinekongres sammen med slagterierne og Fødevareforbundet NNF underskrev den såkaldte Herningerklæring, som indeholder tre punkter, der skulle styrke konkurrencekraften og fastholde flere af de eksporterede smågrise i Danmark, var målet klart: At regeringen ville støtte forslaget og hjælpe med at udvide den danske slagtesvineproduktion, så eksporten og antallet af danske job kunne øges.

Det sker nu, hvor fødevareminister Mette Gjerskov, Landbrug & Fødevarer, 3F og Fødevareforbundet NNF har indgået en aftale, der giver 150 mio. kr. som investeringsstøtte til etableringen af nye danske slagtesvinsstalde.

- Fødevareministeren fortjener ros for det målerettede initiativ, der kan være med til at få sat gang i investeringerne ude hos landmændene, så vi kan sikre råvaregrundlaget til vores slagterier. Det vil sammen med regeringens Vækstplan Danmark bidrage til, at fødevaresektoren kan være med til at trække Danmark ud af krisen, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

Hos de danske svineproducenter ser man den nye støtteordning som et tegn på, at der nu er klar politisk opbakning til, at der fremadrettet skal satses på den danske slagtesvineproduktion.

- Det er det, vi har ventet på, og som vores erhverv og Danmark har brug for, hvis vi skal lykkes med at udvide produktionen og råvaregrundlaget og skabe gode danske arbejdspladser. Ifølge vores analyser vil de 150 mio. kr. kunne skabe op til 2.000 varige job plus de ca. 1.500 job i den periode, hvor de nye stalde bliver bygget, siger formand for Videncenter for Svineproduktion, Lindhart B. Nielsen.

Udover arbejdspladserne mener han også, at investeringsstøtten vil sikre en eksportværdi af dansk svinekød på ca. 2,5 mia. kr. om året.

På slagterierne, som vil komme til at skabe langt de fleste job, er aftalen også en kærkommen nyhed. Slagterierne yder allerede en ekstra afregning på 12,5 kr. pr. svin, der kommer fra nye stalde.