TV der bevæger dig

Færre drukneulykker i Sydjylland

For første gang i årevis falder antallet af drukneulykker i det sydlige jylland.

Antallet af drukneulykker falder.

Det viser TrygFondens Nationale Druknestatistik, der netop er offentliggjort.

Ifølge den druknede fem mennesker i det sydlige jylland i 2011. Det er næsten en halvering i forhold til perioden 2007-2010, hvor der i snit druknede ni mennesker om året.

- Det er fantastisk at se, at man i Sønderjylland har knækket kurven for antallet af fatale drukneulykker. Men netop fordi det er første år, vi ser så markant et fald, så er det nok for tidligt at tale om en varig tendens. Det bliver vi klogere på om et år, og i mellemtiden fortsætter vi det forebyggende arbejde, siger René Højer, som er områdeansvarlig for sikkerhed og ansvarlig for bade- og vandsikkerhed i TrygFonden.

- Ser vi på drukneulykkerne over de seneste fem år, er der er stort set lige mange drukneulykker til havs, som der er på havne, i vandløb, i søer samt ude ved kysterne, siger René Højer.