Færre penge til faldefærdige huse

Regeringen skærer nu i den nedrivningspulje, som skal sikre, at forfaldne huse rives ned.

I fremtiden vil man med stor sandsynlighed stadig kunne se tomme faldefærdige huse, når man bevæger sig rundt i landet.

Den pulje, som regeringen har afsat til nedrivning af tomme og ubeboelige huse, bliver nu skåret med omkring 75 procent. Dette kan især få betydning for boligerne i ydreområderne, mener Dansk Byggeri, der har lavet en analyse af udfordringerne med tomme boliger i landet.

- Det kan have stor konsekvens af tilflytningen. Folk har ikke lyst til at flytte til et område, hvor der ligger mange tomme huse, og hvor de er nervøse for ikke at få deres penge igen for huset, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Schougaard Berntsen til TV SYD.

Ifølge rapporten er antallet af tomme boliger faldet på landsplan både i byerne og på landet, men samtidig er antallet steget i ydreområderne. I Syd- og Sønderjylland gælder det især Tønder Kommune, hvor næsten 13 procent af alle boliger står tomme, og derfor håber politikerne i kommunen også, at regeringen vil ombestemme sig i forhold til nedrivningsmidlerne.

- Midlerne har betydet, at vi har fået rigtig mange af de huse væk. Nu bliver aktiviteten sat ned, så vi håber, at regeringen vil vurdere det her til næste år, for der er behov for en opprioritering, siger udvalgsformand for Teknik- og Miljø i Tønder Kommune Bo Jessen.

Find analysen fra Dansk Byggeri her, og se, hvor mange boliger, der står tomme i din kommune.