Færre unge mister livet i trafikken

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er faldet markant de seneste fem år.

Det går klart fremad med at sikre børn og unges trafiksikkerhed. Antallet af trafikdræbte er de seneste år blevet næsten halveret, oplyser Rådet for Sikker Trafik.

Især i de to politikredse, der dækker TV SYDs sendeområde, er der sket langt færre trafikulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne.

I Syd og Sønderjyllands Politikreds var der i 2008 fjorten trafikdræbte mellem 0 og 24 år. I 2012 er det tal nede på 5 dræbte.

I Sydøstjyllands Politikreds var der i 2008 elleve trafikdræbte, mens der i 2012 skete to trafikulykker hvor børn og unge mellem 0 og 24 blev dræbt.

-Det er en meget glædelig nyhed, at færre unge kommer til skade eller mister livet i trafikken. Det er resultatet af et langt sej træk fra mange sider, siger Mogens Kjærgaard Møller der er adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.