Faldefærdige huse rives ned

Kommunene kan fortsætte med at rive faldefærdige huse ned. Kommunerne kan bruge midler, som er øremærket til byfornyelse til at fjerne skønhedpletterne, har Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter meddelt landets 98 borgmestre i dag.

Kommunerne har i 2010 og 2011 istandsat eller nedrevet knap 1.500 dårlige huse på landsplan. Det viser foreløbige tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Og nedrivningen kan fortsætte, selvom de 250 mio. kr. i Indsatspuljen er brugt. Kommunerne kan nemlig bruge midler, der er øremærket byfornyelse.

- Landdistrikterne står over for store udfordringer. Og vi må erkende, at den samfundsmæssige og økonomiske udvikling i de senere år, har ramt hårdt i vores yderområder. Ikke mindst dårlige og faldefærdige boliger er blevet et mere påtrængende problem, siger Carsten Hansen.

I Syddanmark er der især fjernet faldefærdige huse i kommunerne Billund, Vejen og Tønder.