Farlig situation kan undgåes

Sort is skyldes forkert saltning

Testforsøg på Engineering Centre Bygholm viser, at sort is kan undgåes.

I Danmark bruger Vejdirektoratet en  kombispreder, der både kan sprede saltlage og krystallinsk salt.

Men sprederen er ikke præcis nok, viser forsøget.

- Testforsøgene viser, at når du kører 100 km på en stor vej, kan du forvente glatføre på 2,5 km, fordi saltningen ikke er præcis nok, siger civilingeniør Jens Kristian Fonnesbech.

- Og dermed får vi de mange meldinger om sort is, fordi den traditionelle teknologi ikke er god nok, siger Jens Kristian Fonnesbech.

Med en ny teknologi bliver saltlage spredt med dyser og med GPS styring. Erfaringerne med denne teknologi er meget lovende.

På Island brugte man den forgangne vinter den ny teknologi, hvilket både betød mindre saltforbrug og færre trafikulykker med glatføre.

- Desværre har Vejdirektoratet i Danmark endnu ikke kunnet afse ressourcer til at undersøge den nye teknologi, siger JensKristian Fonnesbech.