TV der bevæger dig

Fartkontrol giver færre dræbte

Antallet af trafikdræbte i Syd- og Sønderjydlland er næsten halveret siden 2010. Det sker efter, at politietkredsen har brugt flere kræfter på fartkontrol end nogensinde før.

04:12

1 af 2

I 2010 blev 255 personer dræbt i 231 ulykker på de danske veje. Vejdirektoratet har sammen med politikredsene, bilinspektørerne og kommunerne indsamlet data for alle 231 ulykker og lavet en analysere.
Tallene fastslår, at for høj fart er skyld i eller medvirkende til 44 procent af dødsulykkerne på de danske veje.

Intet fald i Syd- og Sønderjylland

På landsplan faldt antallet af trafikdræbte fra 31. oktober 2010 til 31. oktober 2011 fra 254 til 219. I Syd- og Sønderjyllands nabokreds, Sydøstjyllands politikreds, styrtdykkede tallet fra 48 i 2008, 29 i 2009 til 19 sidste år.

I Syd- og Sønderjylland var antallet af trafikdræbte derimod stort set uændret.

I 2008 mistede 41 livet i den sønderjyske trafik, i 2009 faldt tallet til 39 og sidste år gik det ud over 38. Altså et minimalt fald sammenlignet med tallene for resten af Danmark.

Ny strategi for færdselskontrol

Som reaktion på den dårlige statistik har Syd- og Sønderjyllands politi sat massivt ind for at stoppe fartsynderne.

20. januar 2011 gik færdselspolitiet i gang med den mest ambitiøse plan nogensinde.

Mere mandskab og flere koncentrerede kontroller på særligt farlige strækninger skulle sikre færre dræbte.

Politistrategi gav succes

Nu er der gået 10 måneder, siden Syd- og Sønderjyllands Politi satte ind mod den høje hastighed. Over 20.000 bilister er gået i fartfælden. Og statikken viser, at færre er blevet dræbt i trafikken.

Antallet af trafikdræbte i Syd- og Sønderjyllands politikreds er stort set halveret fra 31. oktober 2010 til 31. oktober 2011. Nemlig fra 38 til 15 dræbte.

I Sydøstjyllands politikreds, hvor man ikke har øget færdselskontrollen i år, er tallene stort set uændrede. Her er der sket et lille fald fra 19 dræbte i 2010 til 18 dræbte indtil 31. oktober i år.