TV der bevæger dig

Fede er en belastning

Sygehuspersonalet risikerer at få arbejdsskader, når de håndterer fede patienter. Meldingen er ens på alle Sygehus Lillebælts fem sygehuse: Det er et stigende problem.

Fede patienter påvirker personalets arbejdsmiljø. Og der bliver flere og flere af dem.

Nu skal et nyt projekt på Sygehus Lillebælt undersøge, hvordan og hvornår personalet risikerer at få arbejdsskader, når de håndterer svært overvægtige patienter.

- Der er først og fremmest en øget risiko for arbejdsskader, når man håndterer meget tunge patienter. Men det påvirker også de ansattes psykiske arbejdsmiljø, fordi man hele tiden bliver udfordret på ens personlige grænser, når man arbejder med svært overvægtige mennesker, siger Ann Mathilde Furrer fra Team Trivsel- og Arbejdsmiljø på Sygehus Lillebælt.

Det ny store projekt på Sygehus Lillebælt skal hjælpe personalet til at klare de tunge patienter.

- Det skal være et redskab, der straks aktiverer et særligt beredskab, når man står med en svær overvægtig patient. Det skal sikre, at ingen ansatte er i tvivl om, hvad man skal gøre, og at alle er bevidste om, hvad man skal være særligt opmærksom på, siger Ann Mathilde Furrer.