TV der bevæger dig

Flere kommuner overvejer at lægge tilsynsrapporter frem efter TV 2-dokumentar

Flere kommuner er blevet kontaktet af forældre efter en dokumentar på TV 2. Nu overvejer nogle kommuner at lægge tilsynsrapporter ud offentligt.

Billedet er fra Blåbjerg Friskole og Børnehave. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Tirsdag viste TV 2 dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’, der dokumenterede omsorgssvigt i de københavnske institutioner.

Dokumentaren viser blandt andet episoder, hvor grædende børn ikke blev trøstet og urolige børn, der flere gange havde negativ kontakt med pædagogerne. Det var til stor overraskelse for flere af børnenes forældre.

TV SYD har i dag kontaktet samtlige 14 kommuner, som TV SYD dækker. Det er lykkedes at få fat i 10 af dem. Siden TV 2-dokumentaren blev sendt, er flere af kommunerne blevet kontaktet af forældre, der har ønsket at se institutionernes tilsynsrapporter. 

Fire ud af de 10 kommuner overvejer nu at offentliggøre deres tilsynsrapporter. Fem har allerede gjort det, mens én kommune ikke umiddelbart overvejer at gøre det. Se hvilke i oversigten nederst. 

Fredericia Kommune er én af de kommuner, der overvejer at lægge institutionernes tilsynsrapporter ud offentligt, så alle kan følge med i, hvordan det står til i hver enkelt daginstitution.

- Vi kan godt få en fornemmelse af, at der er forældre, der vil læse dem, og vi ønsker på ingen måde, at de skal være hemmelige, siger Anders Axø, der er børn og ungechef i Fredericia.

Intet krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter 

I Dagtilbudsloven er der intet krav om, at kommunerne skal offentliggøre tilsynsrapporter. De skal derimod offentliggøre rammerne for tilsynet. 

 

Kilde: Dagtilbudsloven

Nogle kommuner går foran

Ind til nu har det heller ikke været muligt at finde tilsynsrapporterne på institutionernes hjemmesider i Sønderborg, men også her overvejer man at lægge dem ud.

- Rapporterne kan man lige nu læse i daginstitutionerne, men skal have en drøftelse om det. Jeg vil ikke have noget problem med, at de ligger på hjemmesiderne, siger Connie Buch, der er dagtilbuds og læringschef i Sønderborg Kommune.

Hos flere af kommunerne ligger daginstitutionernes tilsynsrapporter allerede offentligt tilgængeligt på kommunernes og på institutionernes hjemmesider. Det gælder blandt andet i Esbjerg.

- Det er rigtig vigtigt, at vi har åbenhed og inddrager. Hvis man fører tilsyn, så synes jeg, det handler om at være åbne, siger direktøren for Børn & Kultur i Esbjerg, Jørn Henriksen.

Kommune overvejer ikke at ændre noget 

I Haderslev Kommune er det anderledes. Her ligger tilsynsrapporterne ikke offentligt tilgængeligt.

- Vi har ikke lagt dem ud, fordi vi ikke har haft behovet for det, siger Thomas Andersen, der er Børn og Ungechef i distrikt Nord i Haderslev.

Og det er heller ikke noget, kommunen overvejer, siden TV2-dokumentaren blev sendt tirsdag.

- Hvis der kommer et politisk ønske om at lægge dem ud, skal vi selvfølgelig gøre det, men vi vil ikke umiddelbart selv tage initiativ til det, siger Thomas Andersen.

Sådan forholder 10 syd- og sønderjyske kommuner sig til offentliggørelse af tilsynsrapporter 

 

Kommuner, der overvejer at lægge rapporter frem 

  • Fredericia: Efter TV 2-dokumentaren tirsdag overvejer man i Fredericia at lægge tilsynsrapporterne ud på institutionernes hjemmesider. 
  • Sønderborg: Man kan i dag spørge efter at se tilsynsrapporterne i daginstitutionerne, men nu overvejer man også at lægge dem ud på institutionernes hjemmesider. 
  • Fanø: Tilsynsrapporterne ligger ikke på kommunens eller institutionernes hjemmesider. Det har længe været besluttet, at man til efteråret lægger dem på kommunens hjemmeside og på børneintra, men nu overvejer kommunen også at lægge dem på institutionernes hjemmesider. 
  • Vejen: Institutionernes tilsynsrapporter ligger ikke offentligt. Efter TV 2-dokumentaren tirsdag er kommunen blevet kontaktet af flere forældre, der har ønsket at se tilsynsrapporterne. Det har fået kommunen til at overveje at lægge dem ud. Om de skal lægge på kommunens, på institutionernes eller på begges hjemmesider, det ved kommunen endnu ikke.

 

 

Kommune overvejer ikke at lægge rapport frem 

  • Haderslev: I Haderslev Kommune ligger tilsynsrapporterne ikke på nogle hjemmesider. Det har der ikke været noget behov for, oplyser kommunen. Efter TV 2-dokumentaren overvejer kommunen heller ikke at tage initiativ til det. Hvis der kommer et politisk ønske om at offentliggøre tilsynsrapporterne, vil kommunen selvfølgelig følge det ønske, siger børn- og ungechef i distrikt Nord i Haderslev, Thomas Andersen. Han fortæller, at hvis man har et ønske om at få adgang til en af institutionernes tilsyn, skal man kontakte den enkelte institution. 

 

 

Her ligger tilsynsrapporterne allerede offentligt tilgængeligt 

  • Esbjerg: Her ligger kommunens tilsynsrapporter frit tilgængelig på institutionernes hjemmesider. 
  • Billund: På kommunens og på institutionernes hjemmesider kan man finde daginstitutionernes tilsynsrapporter. I Billund mener man, det er vigtigt, at man som borger let kan orientere sig i kommunens tilbud. 
  • Horsens: På kommunens og på institutionernes hjemmesider kan man finde daginstitutionernes kvalitetsrapporter. I Horsens vil man gerne vise, at man får lavet den nødvendige kvalitet. 
  • Hedensted: På kommunens hjemmeside kan man finde en samlet kvalitetsrapport, og på nogle af institutioners hjemmesider ligger de også. Her er det op til hver enkelt institutions bestyrelse og ledelse at beslutte, om rapporterne skal være offentligt tilgængelige. 
  • Vejle: På institutionernes hjemmesider kan man finde tilsynsrapporterne. 

 

 

 

TV SYD har i dag kontaktet samtlige 14 kommuner, som TV SYD dækker. Det er lykkedes at få fat i 10 af dem, der har svaret på, hvordan de forholder sig til offentliggørelse af tilsynsrapporter i daginstitutioner. 

Mest sete på tvsyd.dk