TV der bevæger dig

Flere penge til tobis-fiskerne

EU forhøjer kvoten for tobis-fiskeriet, så danske industri-fiskere scorer flere hundrede millioner kroner mere, end der ellers var lagt op til.

Fiskere losser tobis, og nu må de fange endnu mere.

Det er mere juleaften end sommer for danske industri-fiskere, efter Europakommissionen i dag har hævet årets kvote for fiskeriet efter tobis med omkring 60 procent til 400.000 ton.

Mulighederne for ekstra fangster giver fiskerne mulighed for at øge værdien af deres fangster i år med omkring 200 millioner kroner. Fiskemelsfabrikkerne - som også stort set ejes af fiskerne - står ifølge Danmarks Fiskeriforening til en øget indtjening på en halv millard kroner.

Bekymring

Europakommissionen har tøvet med at forhøje en midlertidigt fastsat kvote, fordi biologerne i Det Internationale Havforskningsråd (ICES), som rådgiver kommissionen, har anbefalet, at årets kvote kun skulle være på 253.000 ton af hensyn til bestandens levedygtighed.

Det har fiskerne revet sig i håret over, fordi de i den seneste måneds tid har haft rekord-fangster på hver enkelt tur på havet, og oplevet rekord høje afregningspriser. Alt sammen efter flere magre år, der har tvunget flere industri-fiskere til at lægge op.

God afslutning

Industri-fiskerne har lagt det op, så forhøjelsen af kvoten nærmest betød liv eller død for det danske industrifiskeri, og forhøjelsen kommer efter pres fra den danske regeringen.
 
- Efter den omfattende usikkerhed, der har været forbundet med at fastsætte kvoten i år, ligner det nu en rigtig god afslutning på tobis-sæsonen, siger fødevareminister Henrik Høegh.
 
Omkring 70 danske fiskerbåde deltager i fiskeriet efter tobis. Sæsonen slutter efter dette industri-fiskeri slutter omkring Sankt Hans.