Flere penge til tobis-fiskerne

EU forhøjer kvoten for tobis-fiskeriet, så danske industri-fiskere scorer flere hundrede millioner kroner mere, end der ellers var lagt op til.

Det er mere juleaften end sommer for danske industri-fiskere, efter Europakommissionen i dag har hævet årets kvote for fiskeriet efter tobis med omkring 60 procent til 400.000 ton.

Mulighederne for ekstra fangster giver fiskerne mulighed for at øge værdien af deres fangster i år med omkring 200 millioner kroner. Fiskemelsfabrikkerne - som også stort set ejes af fiskerne - står ifølge Danmarks Fiskeriforening til en øget indtjening på en halv millard kroner.

Bekymring

Europakommissionen har tøvet med at forhøje en midlertidigt fastsat kvote, fordi biologerne i Det Internationale Havforskningsråd (ICES), som rådgiver kommissionen, har anbefalet, at årets kvote kun skulle være på 253.000 ton af hensyn til bestandens levedygtighed.

Det har fiskerne revet sig i håret over, fordi de i den seneste måneds tid har haft rekord-fangster på hver enkelt tur på havet, og oplevet rekord høje afregningspriser. Alt sammen efter flere magre år, der har tvunget flere industri-fiskere til at lægge op.

God afslutning

Industri-fiskerne har lagt det op, så forhøjelsen af kvoten nærmest betød liv eller død for det danske industrifiskeri, og forhøjelsen kommer efter pres fra den danske regeringen.
 
- Efter den omfattende usikkerhed, der har været forbundet med at fastsætte kvoten i år, ligner det nu en rigtig god afslutning på tobis-sæsonen, siger fødevareminister Henrik Høegh.
 
Omkring 70 danske fiskerbåde deltager i fiskeriet efter tobis. Sæsonen slutter efter dette industri-fiskeri slutter omkring Sankt Hans.