TV der bevæger dig

Flertal for at nedlægge regionerne

Regeringen er blevet enig med Dansk Folkeparti og løsgængeren Pia Christmas Møller om at nedlægge regionerne.

01:42

Regionsrådsformand Carl Holst advarer mod at nedlægge regionerne.

1 af 2

Der er nu et flertal for at nedlægge regionerne, erfarer Ritzau.
Partierne er samtidig enige om at nedsætte to udvalg, som skal se på, hvad og hvem der skal afløse regionerne.

Det ene udvalg skal se på, hvordan den nye sygehusstruktur skal være, og det andet skal se på, hvem der skal overtage opgaverne.
Hensigten er, at regionerne skal afvikles inden næste regionsrådsvalg.

Men nedlæggelse af regionerne kan skabe mere lukket og ineffektivt sygehusvæsen, lyder kritikken fra regionerne.

Næstformand i Danske Regioner Carl Holst (V) fremhæver, at regionerne på få år har optimeret og forbedret behandling på en række områder, netop fordi regionerne både har ansvaret for sygehusene og praksissektoren.

- Flere overlever kræft efter, at behandlingen er blevet forbedret, siger han.
- Kræftpakkerne er blot ét område, hvor sygehusene arbejder tæt samme med de praktiserende læger. Et samarbejde vi kan sikre, fordi regionerne har ansvaret for både sygehusene og de praktiserende lægers arbejde.

Holst advarer også imod, hvis de politiske og etiske spørgsmål som prioriteringer af brug af nye behandlingsformer eller ny medicin kommer til at foregå bag lukkede døre uden offentlighedens adgang.
/