Fødselstallet er for lavt i Syd- og Sønderjylland

Der bliver født for få børn i Syd- og Sønderjylland. Hvis fødselstallet fortsætter med at falde, så bliver der færre indbyggere i vores del af landet.

I hele Danmark er antallet af fødsler pr.tusind indbygger faldet til 10,0. I de syd- og sønderjyske kommuner ser det endnu værre ud. Her ligger fødselstallet på 8,8 pr.tusind indbyggere.

Det vil med andre ord sige, at de børn, der bliver født i dag, skal blive 130 år gamle, for at vi kan opretholde befolkningstallet i vores del af landet.

Det viser en undersøgelse, som kommunernes nyhedsbrev Momentum har udarbejdet. http://www.kl.dk/Momentum/momentum2016-5-4-id199252/?n=0

Her er der også lavet beregninger over, hvornår kommunerne sidst havde en holdbar reproduktionsrate. Den rate udregnes ved at sammenholde fødselsraten og middellevetiden i hver kommune.  

I vores område ser det bedst ud for Kolding, Hedensted og Horsens. Her blev der mellem 2008-2013 født nok børn til at opretholde indbyggertallet.

Det ser noget værre ud for resten af kommunerne i vores område. Her er der i ingen af årene siden 2002 født nok børn til at opretholde indbyggertallet.

 
 
Foto: Fra Momentums undersøgelse