Forældre taber på handicappede børn

Den omstridte genopretningsplan fra regeringen og Dansk Folkeparti kommer til at ramme familier med handicappede børn.

I dag kan forældre få fuld erstatning for tabt indkomst, hvis de bliver hjemme fra arbejde for at passe barnet. Det kan rive det økonomiske tæppe væk under mange familier, der i forvejen må kæmpe med et svært handicappet barn.

Loft på 19.247

Det står i genopretningsplanen, at der skal foregår en "ensretning af vilkårene for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste". Der skal indføres "et loft over kompensation til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (servicelovens § 42)".

Det betyder, at forældre højst kan modtage den orlovsydelse, der bliver betalt for pasning af en "nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom".

Det svarer 19.247 kroner per måned. Reglerne i dag er , at der kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Gælder l. januar

De nye regler gælder for ansøgninger, der bliver skrevet efter 1. januar 2011. Altså færre penge til de forældre, der passer "en nærtstående", som der står i den officielle tekst.
 
Regeringen venter en besparelse på 72 millioner kroner i 2011, 167 millioner i 2012 og 201 millioner kroner i 2013.