Forhadt affaldsgebyr skrottes

Politikerne er nu enige om at bringe virksomhedernes udskældte affaldsgebyrordning til ophør fra årsskiftet.  

Virksomheder skal fremover kun betale affaldsgebyr, hvis de bruger de kommunale genbrugspladser. Hidtil har alle virksomheder skullet betale gebyret, og det har givet en meget lang række af klager og krav om at blive fritaget på dispensation. Men nu vil et flertal i Folketinget altså sætte en stopper for gebyret, skriver Ritzau.

Brugerbetaling i stedet

Beslutningen blev taget på et møde i forligskredsen fredag eftermiddag, hvor alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten deltog. Hvad der skal erstatte den nuværende ordning, ligger ikke fast, men det vil formentlig blive en slags brugerbetaling.