Først skolen - nu børnehaven?

Landsbyen Vester Nebel ved Esbjerg mistede for to år siden deres skole. Nu står landsbyens børnehave i det kommunale sparekatalog.

En af borgerne i landsbyen Sune Valentin Juncher skriver i et brev til TV SYD:

Vi har erfaret, at vores dejlige og vigtige børnehave er på Esbjerg Kommunes liste over mulige besparelser. Vi er naturligvis bekymrede over udsigten til at miste vores børnehave.

Det er i øvrigt ikke mere end få år siden, vores skole blev lukket.

At vi stadig har en børnehave i Vester Nebel er efter vores opfattelse stærkt medvirkende til at holde vores landsby i live. En børnehave er af stor betydning for, om folk vælger at flytte hertil eller om de, der allerede bor her, bliver boende.

Vi kan glæde os over, at der trods en skolelukning alligevel har været en pæn tilflytning af yngre mennesker i og omkring Vester Nebel. Dette faktum tilskriver vi i høj grad, at vi netop har vores børnehave. At vi har mange yngre mennesker, der enten allerede har mindre, institutionssøgende børn eller må formodes at få det, viser, at vi har et potentiale, der dels berettiger til, men også nødvendiggør, at vores landsby kan beholde børnehaven.

Borgere fra Vester Nebel agter at vise deres utilfredshed ved at møde op på byrådsmødet mandag den 31. august.