TV der bevæger dig

Forsvarsforlig: Konsekvenser i TV SYDs område

Samlet set får Syd- og Sønderjylland netto tilført 420 arbejdspladser. Læs her, hvad der sker hvor.

Haderslev kaserne er den helt store vinder i det nye forsvarsforlig.

HADERSLEV

For Haderslev gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet der opbygges en let infanteribataljon. Derudover flyttes dele af 1. Hovedkvartersbataljon til Fredericia. 

Samlet set ser det ud til, at Haderslev får ca. 250 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

VARDE

For Varde gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet der opbygges en efterretningsbataljon (ISR-bataljon) byggende på eksisterende kapaciteter. Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. 

Samlet set ser det ud til, at Varde reduceres med ca. 20 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

OKSBØL

For Oksbøl gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet ildstøtteafdelingen tilføres et ekstra kanonbatteri, og det nyetablerede luftværn placeres ligeledes i Oksbøl. Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. 

Samlet set ser det ud til, at Oksbøl får ca. 70 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

FREDERICIA

For Fredericia gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet dele af føringsstøttekapaciteterne til brigadens enheder kommer til Fredericia. Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. 

Samlet set ser det ud til, at Fredericia får ca. 140 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

SKRYDSTRUP

For Skrydstrup gælder, at der gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne.

Samlet set ser det ud til, at Skrydstrup reduceres med ca. 20 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Men som følge af beslutningen om anskaffelse af nye F35 kampfly øges antallet af årsværk i Skrydstrup med ca. 50-100 frem mod 2027 - altså en nettogevinst for Skrydstrup. 

Kilde: Forsvarsministeriet 

Læs også Her kommer de nye soldaterjob