Fra i dag stopper pigge spøgelses-bilister

I dag  bliver et forsøg med brug af pigge på motorvejs-tilkørsler sat i gang af transportministeren. Forsøget er en del af indsatsen mod spøgelsesbilister, der blev sat i værk efter en alvorlig ulykke ved Skærup, hvor fire mennesker blev dræbt i maj 2007.

Bilister, der kører i den forkerte retning på frakørselsrampen til Lillebælt S, vil fremover blive stoppet af stålpigge i asfalten.

- Jeg håber, at vi med forsøget kan bremse nogle af de bilister, der er kommet til at køre i den gale retning og dermed forhindre, at farlige situationer opstår. Bilisterne skal gerne kunne føle sig trygge, når de kører på motorvejen, siger transportminister Hans Christian Schmidt, (Venstre).

163 spøgelsesbilister sidste år

Piggene er installeret ved rastepladsen Lillebælt S, da stedet erfaringsmæssigt har givet anledning til, at bilister er kørt i den forkerte retning.
En føler i vejen registrerer, hvis et køretøj kører ned ad en frakørsel i den forkerte retning, hvorefter piggene skyder op og punkterer bilen. Piggene er dog konstrueret på en måde, så dækket ikke eksploderer og dermed skaber en ny og farlig situation.
Forsøget er en del af en større indsats i Vejdirektoratet for at styrke indsatsten mod spøgelsesbilisme. Vejdirektoratet har lavet en række tiltag, bl.a. indkørselsforbudstavler og løbelys på udvalgte ramper, der skal stoppe bilisterne, inden de når ned på motorvejen i den gale retning.
Sidste år registrerede Vejdirektoratet 163 tilfælde på de danske veje, og med få dage tilbage af 2010 er der ind til videre registreret 154 tilfælde.