TV der bevæger dig

Friskolers fremtid er usikker

Fremtiden for friskoler og privatskoler er usikker. For trods løfter om det modsatte, så lægger regeringen alligevel op til at skære yderligere i tilskuddet til skolerne.

06:56

1 af 2

100.000 danske børn går i fri- eller privatskoler - og nu frygter skolerne, at de enten må lukke eller fremover kun bliver for velhavende folks børn.

Med et mindre tilskud vil skolerne nemlig blive nødt til at opkræve mere fra forældrene.

En tredjedel af skolerne kører allerede i dag med underskud.

Friskoler og privatskoler har en 150 år lang tradition i Danmark. Ifølge vores grundlov kan forældre selv vælge, om de ønsker at benytte folkeskolen eller et andet skoletilbud

Der er 526 friskoler og private skoler i Danmark

Forældrene betaler i gennemsnit 13.400 kroner om året pr. barn

Skolerne har i mange år fået et tilskud, der svarer til 75 procent af hvad en folkeskoleelev koster.

Det er nu sat ned til 73 procent og skal i 2014 falde til 71 procent.