Genopførelse af stormskadede bygninger kræver ny tilladelse

Ejerne af de hundredevis af bygninger på landet, der blev hærget af stormen 28. oktober, skal tænke sig om, inden de går i gang med genopbygningen.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at det kræver en ny tilladelse til at bygge i landzone, hvis genopbygningen er omfattende.

- Hvis det bare drejer sig om nogle tagplader, så er det ikke et problem, siger arkitekt Mette Herold Thomsen, Sønderborg Kommune.

Hvis stormen ødelagde bærende konstruktioner i bygningen, der kræver en omfattende ombygning, skal ejeren søge om tilladelse i kommunens tekniske forvaltning.

Hovedregel

- Der vil som hovedregel blive givet tilladelse til at genopføre bygninger, der er blevet beskadiget under en storm. Den nye bygning skal som hovedregel opføres på eksisterende sokkel, noterer Mette Herold Thomsen.

Hvis en husejer ønsker at benytte lejligheden til at genopbygge en gammel ruin, der fik det sidste stød under stormen, kan han eller hun komme i klemme.

- Bebyggelsen skal oprindeligt have været lovligt opført, og inden stormen må bygningen ikke have været en værdiløs ruin, siger reglerne.

Genopbygningen af stormskadede bygninger skal også respektere lovgivningen om naturbeskyttelse og fredning.