TV der bevæger dig

Glatte fortove kan koste dig dyrt

Som grundejer har man pligt til at rydde sne og salte på fortove og stier, der grænser op til sin grund. Forsømmer man den pligt, kan det blive en dyr fornøjelse.

Her er et område i Kolding, hvor snerydningen er forsømt på dele af fortovet.

I situationer hvor det vælter ned med sne, er du ikke erstatningspligtig. Men har du glemt at svinge skovlen eller strø sand, og en fremmed glider på dit fortov, så kan du risikere at stå med meget store erstatningskrav i forbindelse med personskader. Og så er det med at have forsikringerne i orden.

Hvis uheldet er ude

Skulle du gå hen og falde på et usaltet eller snedækket område, giver Erstatningsgruppen følgende råd:

- Fotografer det sted, hvor du er faldet
- Få navn, nummer og adresse på vidner, som har set ulykken
- Anmeld skaden til din ulykkesforsikring
- Er du faldet på naboens fortov, fordi naboen ikke har ryddet det ordentligt, skal skaden også anmeldes til naboens ansvarsforsikring
- Kontakt din læge umiddelbart efter ulykken og sørg for at skaden noteres i din lægejournal

Mere vejr