Grænse-kontrol koster kassen

Det vil koste et trecifret millionbeløb at genetablere grænsekontrollen, siger Dansk Folkeparti.

Det er langt fra blot en spand maling og en kontorstol, der kræves, for at genetablere kontrollen ved de danske grænseovergange.

Faktisk vil det efter alt at dømme koste "et trecifret millionbeløb", mener Dansk Folkeparti, der står fadder til forslaget om at genindføre grænsekontrollen til niveauet fra før, Danmark trådte ind i Schengensamarbejdet i 2001.

- De fysiske installationer skal jo genetableres, men der skal også en saltvandsindsprøjtning til i forhold til uddannelse af mandskab og så videre, siger Dansk Folkepartis finansordfører, Kristian Thulesen Dahl.
 Forslaget er en del af partiet oplæg til forhandlinger om regeringens 2020-plan, som fortsætter onsdag formiddag.

Her går øvelsen ud på at finde 47 milliarder kroner på statsfinanserne inden for de kommende ni år.
Og Dansk Folkeparti er klar til at træde ud af Schengensamarbejdet, hvis det er det, der skal til.
- Vi mener ikke, at det er nødvendigt at træde ud af Schengen. Men vi er sådan set klar til det, hvis det er det, der skal til, siger Kristian Thulesen Dahl.
Det er langt fra første gang, at Dansk Folkeparti lufter forslaget om øget kontrol ved rigets grænser for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og østeuropæiske tyvebander.