Grænseskoler skal lære hinandens sprog

I Kruså skole lærer eleverne tysk allerede i 5. klasse. Det er vigtigt, at danske og tyske børn skal lære hinandens sprog, mener skolen.

På skolen i Kruså får eleverne tyskundervisning allerede fra 5. klasse.
Normalt er det først i 7. klasse, at den tyske grammatik bliver terpet i den danske folkeskole.

Men i det dansk-tyske grænseland er det vigtigt at kende naboens sprog, så det kulturelle og økonmiske samarbejde kan blive styrket.

Det handlede en konference om idag, hvor Kruså Skole deltog.
Skolen fortalte, hvordan den har samrbejdet med en tysk skole.