TV der bevæger dig

Greenpeace dumper kampesten ved Sild

Greenpeace er sejlet ud i farvandet ved øen Sild. De kaster kampesten i vandet for forhindre bundfiskeri.

Tirsdag morgen er miljøorganisationen Greenpeace sejlet ud i farvandet ud for øen Sild lige syd for Rømø for at lægge tonstunge kampesten på havbunden.

Sild Rev, der ligger i tysk farvand, er et såkaldt Natura 2000-område, som den tyske regering er forpligtet af EU til at beskytte. Det er dog ikke sket, siden området blev udpeget i 2004.

Og det har nu fået Greenpeace til at gå i aktion, fortæller Hanne Lyng Winter, der er havbiolog i Greenpeace Norden.

- Stenene skaber en form for barriere, der for eksempel gør bundtrawling svært. Det bliver også sværere at suge sand og grus op fra havbunden. Sild Rev er et område, man har udpeget som ekstra beskyttelsesværdigt, men alt er forsat tilladt, siger hun.

For tre år siden var tysk Greenpeace i en lignende aktion i samme område. Kravet var også det samme: respekter Natura 2000-området og stop aktiviteten.
Det fik den tyske regering til at udarbejde en række forslag, men:

- Der er ikke sket noget siden. Det er for lidt, det er for sent, og det er slet ikke ambitiøst nok. Jeg synes, at det er dybt forkasteligt, at man på den måde spiller hasard med vores fælles havnatur, siger Hanne Lyng Winter.

Situationen i Danmark er ligeså kritisabel som i Tyskland, mener Hanne Lyng Winther.

 - 18 procent af havområderne i Danmark er udpeget som Natura 2000-områder, og den danske regering har brugt massevis af penge på at finde disse specielle områder. Men man har ikke gjort noget for at regulere skibsfart eller fiskeri. Det, synes jeg, er under al kritik, siger hun.