Grisetransport satte sig på tværs

Onsdag aften var vejene spejlglatte i det meste af landsdelen.

Den sønderjyske motorvej mellem Haderslev nord og Christiansfeld blev spærret i nordgående retning lidt over klokken 19.00, og der opstod hurtigt en lang bilkø. Klokken 20.00 arbejdede politi og redning stadig på stedet.

En grisetransport uden grise væltede på den spejlglatte motorvej og lå på tværs af de to spor. Lastvognen lækkede dieselolie, og på grund af blæsten kunne redningsfolkene ikke bruge den normale metode til at suge olien op. De bruger en form for kattegrus. I stedet sendte de bud efter et læs sand.

I Esbjerg væltede en lastbil med svinekød i rundkørslen Gammelby Ringvej-Estrupvej.

Det bliver midnat, inden lastbilen er tømt, så den kan rejses op igen.

Rundkørslen kan passeres med forsigtighed.