Håndværkere kører mindre råt

Håndværkere kører mindre hensynsløst, hvis man skal tro Syddanmarks Færdselssikkerhedsudvalg, der har fået en række håndværksfirmaer til at lave en kørselspolitik.

Færdselssikkerhedsudvalget har opfordret chefer og direktører til at lave regler for kørsel med firmaernes biler, der omfatter fart, spirituskørsel, brug af sele og hensynsfuld kørsel.

Udvalget har fulgt op på tre års arbejde ved at få Megafon til at ringe til 500 mindre virksomheder.

40 procent mener at virksomhedens chauffører kører mere hensynsfuldt efter kampagnen.
 
40 procent mener at kampagnen har givet anledning til at diskutere god og hensynsfuld kørsel i virksomheden.
 
62 procent informerer nu de ansatte om, hvordan de skal køre i virksomhedens biler.
 
28 procent har en mundtlig eller skriftlig trafiksikkerhedspolitik i virksomheden.
 
12 procent mener at de får en nedskrevet trafiksikkerhedspolitik inden for de næste to år.

Antallet af ulykker med varebiler i Syddanmark er faldet i kampagne-perioden. De foreløbige tal for 2009 viser, at antallet af tilskadekomne i varebilulykker siden 2005 er faldet med 19 procent.

Ifølge Vejdirektoratet var der 389 varebilulykker med 108 tilskadekomne i 2009. I 2005 var der 441 trafikulykker med varebiler og 133 personer kom til skade.

Kampagnen fortsætter. Målet er et yderligere fald i antallet af ulykker.

Trafikkampagnens hjemmeside