TV der bevæger dig

Historisk stram aftale i Region Syddanmark

Regionsrådsformand Carl Holst erkender at budgettet betyder stramninger og mere effektivitet i de kommende år.

-For første gang i regionernes levetid skal hele den vækst, der er aftalt i aktiviteten på sygehusene, fuldt ud finansieres via effektiviseringer på sygehusene.

Der er altså ikke én krone ekstra næste år til øget aktivitet. Men som regionsrådsformand er det mit særlige ansvar at sikre, at vi stadig ender med et budget i økonomisk balance. Inden for somatikken bliver udfordringen at holde aktivitetsniveauet nede på de to procents vækst. Det kræver en skarp prioritering af indsatsen på sygehusene, siger regionsrådsformand, Carl Holst.

- Det er en historisk stram aftale, vi har vedtaget i dag, men sådan var vilkårene. Og her har det været afgørende for os, at vi kunne præsentere en ansvarlig aftale i balance og med fokus på at bruge pengene, hvor de gør mest nytte. Aftalen har stærkt fokus på patientrettigheder, giver psykiatrien et markant løft, og så er der fokus på den regionale udvikling.

Overordnet har det været afgørende, at Region Syddanmark også i 2015 får et realistisk budget, som giver balance i økonomien, stabil drift samt klare mål og forventninger for medarbejdere, patienter og borgere.

På trods af at det endelige budget er markant strammere end tidligere år, er det stadig lykkedes regionen at undgå at sætte byggerier i stå.

Det betyder blandt andet, at udbygningen af sygehuset i Esbjerg til akutsygehus og ombygningen af sygehusene i Svendborg, Vejle og Sønderborg til specialsygehuse fortsætter. Desuden vil regionen prioritere seks projekter, hvor der søges om tilskud fra den centrale satspulje i 2015-2017. Det drejer sig om penge til bygning af fire lokalpsykiatrier i Haderslev, Odense, Sønderborg og Kolding og penge til bygningen af en ny børne- og ungdomspsykiatri ved Nyt OUH samt penge til at færdigbygge psykiatrisk afdeling i Esbjerg.

I forbindelse med forhandlingen af budgettet har politikerne vedtaget det sparekatalog, Region Syddanmark har meldt ud ovenpå den stramme økonomiaftale, regionerne indgik med regeringen tidligere på året. Det endelige sparekatalog forventes at give en samlet besparelse i 2015 på omkring 120 mio. kr.