Hjertepatienter samles i Odense

Regionsrådet i Syddanmark besluttede i dag at samle alle hjerteoperationer på Odense Universitetshospital.

Det betyder, at patienter, der hidtil er blevet sendt til Hjerte Center Varde eller Skejby Sygehus, skal behandles i Odense.

Regionsrådet tog dog et enkelt forbehold. Det bad regionens udvalg for fremtidig sygehusstruktur undersøge, om der er mulighed for fortsat at samarbejde med Hjerte Center Varde inden for de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen er kommer med.

Ellers mister privathospitalet i Varde omkring 200 patienter fra Region Syddanmark om året.

Allerede fra august ophører samarbejdet med Skejby Sygehus.

Samarbejde

Sygehus Lillebælt og Vejle Sygehus skal indgå et formaliseret samarbejde om forundersøgelser med Odense Universitetshospital som afløsning af det tidligere samarbejde mellem Vejle Sygehus og Skejby Sygehus.

For at sikre toptrænede kirurger kræver Sundhedsstyrelsen, at Odense Universitetshospital skal foretage mindst 750 hjerteoperationer om året, heraf 500 bypass-operationer.

Sundhedsstyrelsen har præciseret, at volumenkravet ikke uden videre må fordeles over flere sygehuse.