TV der bevæger dig

Hurtigt bredbånd på landet

Der er hurtigere bredbånds- og mobilløsninger på vej til yderområderne i Danmark. Det slog ministeren for landdistrikterne fast i dag.

01:05

Det er et meget vigtigt løfte for vores landdistrikter, hvor bredbånd er en vigtig forudsætning for bosætning og vækst, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

1 af 2

Regeringens nye bredbåndsudspil blev offentliggjort på en pressebriefing.

Ambitionen er, at alle i 2020 får adgang til hurtig digital infrastruktur på både down- og upload.

Der skal stilles krav om bedre dækning, når staten holder frekvensauktioner, mobilselskaberne skal have bedre vilkår for at leje mobilmaster, og så får kommunerne mulighed for at stille krav om bedre dækning, når de køber mobil- og bredbåndsforbindelser.