TV der bevæger dig

Hvor mange fugle er ofre for olieforurening?

Ornitologer vil gennemgå strandene for at finde ud af hvor mange fugle, der er døde af olieforurening.

Foto: CELIK ERKUL

I den kommende weekend vil Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemgå flere hundrede kilometer danske kyststrækninger for døde fugle.

- Den kroniske olieforurening er karakteriseret ved mange mindre olieudslip, der blandt andet stammer fra skibenes rensning af olietanke. Hvor akutte oliekatastrofer kan have en voldsom, men afgrænset effekt på havmiljøet, så har den kroniske olieforurening mildere indvirkning på miljøet, men den langvarige påvirkning kan have store konsekvenser for økosystemet, siger Jørn Dyhrberg Larsen, der er biolog i DOF.

Det er 28. år i træk, at ornitologer gennemgår strandene.

- Ved at registrere alle de døde fugle år efter år og notere, om de har olie på sig, kan vi fornemme, i hvilken retning tendensen for olieforurening til havs bevæger sig, siger Jørn Dyhrberg Larsen.

- Andelen af døde fugle på stranden med olie i fjerdragten ud af det totale antal dødfundne fugle har vist sig at være et yderst pålideligt mål for mængden af olieforurening på havet. Og metoden bruges i en lang række lande verden over til undersøgelser af olieforureningens omfang, siger Jørn Dyhrberg Larsen.

Tidligere år har oliefugletællerne påvist, at op imod 40 procent af de fugle, som var drevet i land på Jyllands vestkyst, havde olie i deres fjerdragt. På Kattegat-kysterne har procenten været helt oppe på 93.

Mest sete på tvsyd.dk