Ingen pris-stigninger hos Sydtrafik

Sydtrafiks  kunder kan fortsætte med bussen til gammel pris. Taksterne bliver ikke forhøjet i år.

Der var ellers mulighed for en mindre takststigning på 0,8 procent i år, fordi trafikselskabet sidste år ikke forhøjede taksterne så meget, som Trafikstyrelsens takstloft gav mulighed for.
Men i stedet for at sætte priserne op med 0,8 procent i år, har Sydtrafik valgt at gemme takststigningen og eventuelt effektuere den til næste år.

Nabo-selskaber hæver prisen

Man kan altså tage bussen til samme pris som hidtil, så længe man vel at mærke holder sig inden for Sydtrafiks område.

Hvis man skal ind i naboregionerne er det en anden historie.
Trafikselskaberne her, Midttrafik og Fynbus, har valgt at forhøje deres takster. En tur ind i deres områder vil derfor blive dyrere efter 16. januar.