Ingen tiltale for traktorulykke på Mandø

Der bliver ikke rejst tiltale mod traktorføreren ved den ulykke, der skete på Mandø den 18. juni i år. Tre kvinder blev dræbt og flere kvæstet, da Sælbussen væltede på vej ud på havbunden syd for Mandø.

Syd- og Sønderjyllands Politi meddeler, at de har indstillet efterforskningen i sagen. Politiet lægger vægt på passagerernes forklaringer og på de undersøgelse, som Kystdirektoratet og Rigspolitiets bilinspektøre har lavet. Undersøgelserne har vist, at havbunden konstant ændres - og det kan være svært at se disse forandringer i underlaget.

Kørte i hul

Sælbussen, som kørte med passagerer på en vogn med kun et hjulsæt, kørte i et såkaldt ishul. Derved væltede vognen med ca. 40 pensionister fra Give-egnen.

Der blev ikke fundet fejl ved køretøjet - og anklageren i Syd- og Sønderjyllands Politi mener ikke, at der kan føres bevis for, at traktorføreren har overtrådt straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse. Han menes heller ikke at have overtrådt færdselsloven.

Politiet har ikke forbudt turistkørsel på Mandø, men har henstillet, at kørslen kun foregår på den faste vej ind til fastlandet.