Inklusion giver flere konflikter i skolerne

Flere tilfælde af vold – eller trusler – mod lærere er tegn på et norm-skred. Men også inklusionen giver flere konflikter i klasserne, vurderer flere kredsformænd.

Ni ud af 13 lærerkredse i Syd- og Sønderjylland mærker, at der er sket en stigning i antallet af indberetninger om vold mod lærere.

- Der er helt klart sket et normskred, siger næstformand Rene Olsen, Haderslev Lærerkreds, til TV SYD. Ikke mindst i klasser med flere elever med særlige behov.

Det samme er Kenneth Nielsen, formand i Esbjerg Lærerforening, inde på:

- Et stigende antal psykiske og fysiske trusler bekymrer. Også de stigende klassekvotienter udløser flere konflikter, siger han.

Kenneth Nielsen vurderer, at bedre uddannelse i at håndtere konflikter er vejen frem.

Lisbet Skytte Skyum, Sønderborg Lærerkreds, kan ikke direkte aflæse en stigning. Men tallet falder heller ikke. Hun noterer, at vold eller trusler om vold er vældigt indgribende overfor den enkelte lærer.

- Der er meget smerte forbundet med det, siger hun til TV SYD.

- Der er helt klart sket et normskred, siger næstformand Rene Olsen, Haderslev Lærerkreds

Nye retningslinier betyder, at voldssager (også trusler) skal anmeldes til politiet. Ellers er læreren afskåret fra at få erstatning.

- Det kan have betydning for, hvordan lærerne reagerer. Men der kan også være de tilfælde, hvor små ting hober sig op og pludselig bliver for meget, siger formand Kim Jørgensen, Varde Lærerkreds.

Anders Jørgen Berg Petersen, formand i Kolding Lærerkreds, føler ikke, at der er kommet flere sager om vold. Men han noterer også, at alle skoler i kommunen løbende arbejder med problematikken.

- Det gælder f.eks. samspillet mellem skole og forældre. Det nytter jo ikke, hvis børnene oplever faste regler i skoletiden, og ikke derhjemme.

Ander Jørgen Berg Petersen nævner, at flere skoler i Kolding har haft succes med ”Nul tolerance”, som grimt sprog automatisk udløser en mail til hjemmet.

Ole Bjerre Martinussen, Hedensted Lærerkreds, er enig i, at der er sket en stigning i registrerede tilfælde. Men det er jo ikke alle, der har samme grænse for, hvad de vil acceptere, noterer han til TV SYD.

Per Breckling, Fredericia Lærerkreds, tilføjer, at ikke alle lærere er uddannet til at håndtere konflikter. I Fredericia oplever de også en stigning, men antallet af sager er meget begrænset.

Spørgsmålet om politi-anmeldelse præger også forsiden på Vejen Lærerkreds'  hjemmeside.
Spørgsmålet om politi-anmeldelse præger også forsiden på Vejen Lærerkreds'  hjemmeside.

 

Det samme er meldingen fra Aabenraa Lærerkreds. Formand Torben Johannes Hagedorn, siger, at der ikke aktuelt er sager. Men han kan ikke udelukke, at der findes tilfælde.