TV der bevæger dig

Intelligent trafikstyring på motorvejen syd for Vejle

Vejdirektoratet tager i næste uge elektroniske tavler i brug til at regulere hastigheden på motorvej E45 mellem Kolding og Vejle.

Portalerne til tavlerne blev sat op i slutningen af 2011, men indtil nu har tavlerne været dækket til, mens Vejdirektoratet har testet systemet.

Tavlerne er en del af det intelligente trafikstyringssystem (ITS), som oplyser om uheld, kø og rejsetid og gør det muligt for Vejdirektoratet at ændre på den tilladte hastighed.
Og det betyder, at det bliver lidt lettere at være trafikant på E45 ved Vejle, mens Vejdirektoratet arbejder med at udvide motorvejen mellem Skærup og Vejle Nord fra fire til seks spor.

Portalerne til tavlerne blev sat op i slutningen af 2011, men indtil nu har tavlerne været dækket til, mens Vejdirektoratet har testet systemet. Testen er foregået ved at afprøve systemets komponenter og funktioner både på delniveau og på det samlede system.
Nu er systemet imidlertid klar til at blive taget i brug til glæde for trafikanterne.

Fartsgrænser skrues og ned efter behov

- Vi kan jo ikke helt undgå at genere trafikanterne, mens vi arbejder med at udvide motorvejen. Selv om der i anlægsperioden fortsat vil være trafik på to spor i hver retning, bliver sporene nogle steder smallere end normalt, og det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden for både trafikanter og vejarbejdere at sænke den tilladte hastighed. Her hjælper de elektroniske hastigheds- og infotavler trafikanterne med at få overblik over situationen og køre i forhold til den. På den måde skulle trafikken meget gerne glide bedre, så køkørsel kan minimeres, siger projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.

Plastik-afdækningen fjernes nu

Før systemet kan tages i brug, går der nogle dage med at fjerne den plastik, som dækker de mange tavler.
- I det første stykke tid efter, systemet er aktiveret, kan der stadig være småting, som skal justeres, men vi regner med, at det er i fuld drift fra midten af februar, fortæller ingeniør i Vejdirektoratets ITS-afdeling Thomas Roslyng.
De elektroniske tavler skal være i brug på E45, mens udvidelsesarbejdet er i gang. Når udvidelsen er færdig, flyttes tavlerne til et andet projekt.