Jagten på ulovlige knallerter går ind

Jagten på knallerter og EU-scootere, der kører ulovligt, går ind fra mandag til efter EP-valget søndag. Også cyklisterne holder politiet ekstra øje med i den kommende uge.

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af dræbte og tilskadekomne i trafikken, noterer Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2012 blev 22 cyklister og 13 knallertkørere dræbt i trafikken. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkører en medvirkende årsag.

Politiet peger bl.a. på, at ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og for andre.

Derfor triller politiet ud med deres rullefelter i den kommende uge. Her kan betjentene måle, om knallerter og EU-scootere kører hurtigere, end de er godkendt til.

Hvis knallerter kører for stærkt, skaber det ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og fællesstier. Det kan også give støjgener til irritation for omkringboende.