Jernbanen der forsvandt

Enkeltsporet mellem Tinglev og Padborg er den sidste alvorlige flaskehals i togtrafikken fra Skandinavien til Tyskland. Det har i adskillige år stået højt på den politiske dagsorden at anlægge et dobbeltspor på strækningen, men nu er det forsvundet i et stort hul.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil bruge 28,5 milliarder kroner på en omfattende togplan, der rummer timedrift mellem landets største byer, ny bane til Billund, jernbanebro over fjorden i Vejle plus en række mindre projekter. For eksempel opgradering af banen mellem Tinglev og Sønderborg, så rejsetiden bliver et minut hurtigere.

Dobbeltsporet mellem Padborg og Tinglev til 700 millioner kroner er ikke med i milliard-planen, selv om Folketinget tidligere har ønsket at anlægge dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens.

Flaskehalsen

I daglig drift er enkeltsporet mellem Tinglev og Padborg en flaskehals, fordi sydgående og nordgående tog skal vente på hinanden, men banen er også sårbar. Det viste et uheld ved Vamdrup, hvor et godstog pløjede skinnerne op. Det lammede en stor del af eksporten fra Skandinavien til resten af Europa i flere uger.

Formanden for Folketingets trafikudvalg, Benny Engelbrecht (S),siger, at det tidligere har været Folketingets hensigt at få anlagt dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg inden 2020, men han erkender, at der ikke er afsat penge til det i det nye trafikforlig.

De manglende penge får borgmester i Aabenraa og Flensborg til at undre sig.

I 2011 blev der nedsat en dansk-tysk trafikkommission. Den har fået mange løfter om en gnidningsfri trafik hen over grænsen, men det kniber med at få dem indfriet.