Jobcentre opruster mod utilfredse kunder

En del kontanthjælpsmodtagere finder til månedsskiftet ud af, at der er færre penge at gøre med, nu hvor kontanthjælpsreformen er trådt i kraft.

Det kan give store frustrationer, som let kommer til at gå ud over socialrådgiverne på landets jobcentre.

Flere jobcentre har derfor forstærket sikkerheden, for at beskytte de ansatte mod trusler og overfald.

En rapport fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2012 viser, at socialrådgiverne er den fjerde mest udsatte gruppe, når det gælder trusler på jobbet.

På jobcenteret i Sønderborg forventer jobcenterchef Anni Kirk også, at bølgerne kommer til at gå ekstra højt, når kontanthjælpsreformens realiteter går op for borgerne.

Personer under 30 år mister en stor del af deres kontanthjælp, hvis de er erklæret uddannelsesparate.

- Hele retorikken de senere år har efter min bedste overbevisning været med til at gøre det mere legitimt at lade sine frustrationer gå ud over budbringerne, siger Anni Kirk til P4 Syd.

29 sager om trusler og vold på to år

Der findes ingen opgørelse over hvor mange sager om vold og trusler om vold, der har været på landets jobcentre, men en rundringning til de syv syd- og sønderjyske jobcentre viser, at der har været 29 sager de seneste to år.

For at beskytte medarbejderne mod flere trusler i forbindelse med kontanthjælpsreformen, har flere jobcentre ansat ekstra vagter. Det gælder blandt andet i Varde.

- Vi vil sikre, at vi ikke får nogle situationer, vi ikke kan håndtere, siger jobcenterchef i Varde, Erik Schultz.

Jobcentrene i Esbjerg, Vejen, Haderslev og Sønderborg har i forvejen tilknyttet faste vagter.

Artiklen på P4 Syd