Jyder sitter hvor de blev sat

Markant flere jyder end sjællændere bor som 40-årige i den landsdel, hvor de blev født.

Der er stor forskel på, hvor trofaste danskerne er over for den landsdel, som de oprindeligt er født i. Nordjyderne er dem, der helst ikke flytter sig. Næsten tre fjerdedele af de over 40-årige i Nordjylland er også født i landsdelen.

I Sydjylland er det 64 procent, mens Fyn og Bornholm har 62 procent med fødested i landsdelen.

I den anden ende af skalaen ligger Københavns omegn, hvor kun 17 procent af borgerne over 40 år er hjemmefødninge.

Udflytning

I 1960?erne og 70?erne var der stor udflytning fra fra Københavns-området. Det er en af forklaringerne på, at kun hver femte i Øst- og Nordsjælland også er født her.

Dengang faldt befolkningstallet i København og Frederiksberg med 18,3 procent, og samtidig steg det med cirka 30 og 25 procent i daværende Roskilde og Frederiksborg amter.

Befolkningstallet i hele landet som helhed er i øvrigt kun steget beskedent det seneste år. I løbet af 2010 voksede befolkningen med 31.200 personer eller 0,6 procent til 5.560.600 danskere.