TV der bevæger dig

Kæmpe gasledning gennem Sønderjylland

I marts næste år begynder arbejdet med at anlægge en 94 kilometer lang gasledning fra Ellund syd for den dansk-tyske grænse til Egtved.

Mere gas fra Tyskland er på vej.

Energinet har underskrevet en kontrakt med Hollandske Visser & Smit Hanab, der i samarbejde med firmaet M.J. Eriksson skal udføre arbejdet.

Arbejdet omfatter anlæg af en 94 km lang stålrørledning. Ledningen bygges op af 17 meter lange stålrør, der er 76 cm i diameter. Rørene svejses sammen på stedet og lægges ned i en gravet rende. Ledningen bores under store vejanlæg, jernbanen og større vandløb.

I Egtved anlægges en kompressorstation, der skal gøre det muligt at øge trykket i gassystemet.

Forsyningssikkerhed

Det nye anlæg skal sikre en fortsat gasforsyning, når naturgassen i den danske del af Nordsøen er brugt om få år. Naturgassen fra Tyskland kan komme fra flere forskellige kilder og leverandører.

Når den tyske del af gasnettet er udbygget, kan den nye gasledning rumme 700.000 kubikmeter gas i timen.

Den nye gasledning bliver flere steder koblet sammen med de eksisterende gasledninger.

Også svenske forbrugere kobles på ledningsnettet.