TV der bevæger dig

Kaserner: Det har de besluttet

Politikerne har endeligt besluttet, hvilke kaserner der skal lukkes, og hvilke der skal bevares. Se listen her

Der skal fortsat skydes på øvelsesterrænet i Haderslev.

Forsvarschef Peter Bartram har peget på fem kaserner, som han mener vil kunne lukkes - nemlig Sønderborg, Haderslev, Bülows Kaserne i Fredericia, kasernen på Bornholm, samt enten Vordingborg eller Høvelte.

Her er hvad forsvarsminister Nick Hækkerup (S) har besluttet sammen med partierne bag forsvarsforliget:

* Sønderborg Kaserne: Kasernen lukkes og afhændes. Sergentskolen i Sønderborg flyttes til Varde.

* Vordingborg Kaserne: Bevares, men skal afgive 150 stillinger til Skrydstrup og Karup for at lave effektiviseringer på logistik og lager. Der vil dog fortsat være ca. 400 stillinger på kasernen.

* Bülows Kaserne i Fredericia: Kasernen lukkes og afhændes. Bülows Kasererne lægges i stedet ind under Ryes Kaserne i Fredericia, så byen fremover kun har én kaserne.

* Almegårds Kaserne Bornholm: Bevares

* Haderslev Kaserne: Bevares

* Høvelte Kaserne: Bevares, så livgarden fortsat vil høre til her.

* Kasernelukningerne er del af en samlet besparelse på 2,7 milliarder kroner på forsvaret. Da politikerne har valgt at beholde flere af kasernerne, har man måttet finde penge andre steder.

* Derfor skal forsvaret spare 227 millioner kroner på indkøb af materiel i den kommende femårige forligsperiode ud af et samlet budget på 15 milliarder kroner.

* Samlet set forventer forsvarsministeren, at besparelserne vil betyde nedlæggelse af 2000 af forsvarets ca. 22000 stillinger. I løbet af et halvt år vil de ansatte i forsvaret få at vide præcist, hvor stillingerne nedlægges.