Kolding-borgmester miljøformand for kommunerne

Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V) skal de kommende fire år stå i spidsen for forvaltningen af miljøet i alle landets kommuner. Han er blevet formand for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening.

Han får støtte af næstformand Peter Sørensen (S), der er borgmester i Horsens Kommune.

Borgmester Kirsten Terkilsen (V), Hedensted Kommune, er menigt medlem af bestyrelsen på 17 medlemmer.

Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) er KL?s nye formand, mens Erik Nielsen (S), borgmester i Rødovre Kommune, blev næstformand under konstitueringen torsdag.

Kommunernes Landsforening er kommunernes talerør og forhandlingspart over for regeringen og Folketinget, foreningen fastlægger på en lang række områder de overordnede retningslinjer for kommunernes forvaltning og fungerer som arbejdsgiverforening for kommunalt ansatte.