TV der bevæger dig

Kommuner krænker borgerretten

Horsens og Kolding er to af seks kommuner, der sparer på sygedagpenge, hvorefter folk ryger på understøttelse. En smart finte, der krænker folks rettigheder, siger professor.

Der kommer flere på understøttelse, når kommunerne skærer ned på sygedagpenge.

Fagblader 3F oplyser, at de seks kommuner har haft samarbejdsaftaler i flere år med firmaet Falck Jobservice. Formålet er at få skåret ned på kommunernes udgifter til sygedagpenge, og det er lykkedes at få antallet af sygedagpenge-modtagere bragt så meget ned, at komunerne har sparet 75 millioner kroner. Besparelsen er sket fra 2009 til 2010.

Først falder det ene - Så stiger noget andet

Men samtidig ender flere på understøttelse i alle seks kommuner, når sygedagpengene ikke længere bliver udbetalt, skriver Fagbladet 3F.

Den største stigning på 36 procent er sket i Horsens. Derefter følger Assens, Herning, Hjørring, Holbæk og Kolding.

I fem ud af de seks kommuner kommer færre sygedagpenge-modtagere videre i job. Størst fald er i Assens Kommune med 17 procent færre i job.

Samarbejdet foregår efter "no cure - no pay-princippet", hvor Falck Jobservice først får løn, hvis det lykkes at nedbringe udgifterne til sygedagpenge.

Smart manøvre

Landets førende ekspert inden for sygedagpenge-området, professor dr. jur. Kirsten Ketscher fra Københavns Universitet, siger, kommunerne ikke har noget at prale af.

- Kommunens afgørelse har i første omgang set ud, som om den var rigtig, fordi mange ikke klager over afgørelsen. Det skulle kommunerne øve sig på i stedet for at fjante rundt med "no cure - no pay", som intet har at gøre med borgernes rettigheder. Det er en gang smartness. Det er ikke i sig selv et lovligt formål at spare penge, siger hun.

-Der er en række eksempler på, at borgernes rettigheder ikke er blevet overholdt. Mange sygedagpengestop er blevet anket, og afgørelserne er blevet ændret. Men vi ved ikke, hvor mange der ikke har fået deres rettigheder overholdt, og som ikke har klaget. Der ligger formentlig et stort mørketal der, siger hun.

400 sygesager genoptages

Ankestyrelsen stemplede 1. september sidste år brug af ansatte fra Falck Jobservice til at stoppe borgeres sygedagpenge som ulovlig.

Ankestyrelsen krævede, at kommunerne træffer nye, lovlige afgørelser i sagerne. På den baggrund er Kolding, Herning, Hjørring, Horsens og Assens kommuner nu i gang med at genoptage over 400 sygedagpenge-sager.